Biblioteksprojektet HT 2016 - förbättringar i biblioteket