Månadens alumn: ställ frågor så att du verkligen förstår