Nyheter

 • 2018-01-18

  MeToo#Värmland – vad händer nu?

  Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier. Onsdag den 31 januari är Centrum för genusforskning värd för ett offentligt samtal om vad som händer nu och vad Metoo innebär för våra arbetsplatser.

  Det som började i sociala medier med hashtaggen #MeToo har spridit sig: #imaktenskorridorer, #ickegodkänt, #teknisktfel, #påvåravillkor och #akademiuppropet är några exempel.

  CGF, Centrum för genusforskning, anordnar ett offentligt samtal om vad som händer nu. Vad innebär #MeToo-upproret på våra arbetsplatser? Kommer det att bli någon förändring? Vad kan män göra och hur ska de förhålla sig till #MeToo? Det är några av de frågor samtalet kommer att handla om.

 • 2018-01-18

  MeToo#Värmland – vad händer nu?

  Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier. Onsdag den 31 januari är Centrum för genusforskning värd för ett offentligt samtal om vad som händer nu och vad Metoo innebär för våra arbetsplatser.

  Det som började i sociala medier med hashtaggen #MeToo har spridit sig: #imaktenskorridorer, #ickegodkänt, #teknisktfel, #påvåravillkor och #akademiuppropet är några exempel.

  CGF, Centrum för genusforskning, anordnar ett offentligt samtal om vad som händer nu. Vad innebär #MeToo-upproret på våra arbetsplatser? Kommer det att bli någon förändring? Vad kan män göra och hur ska de förhålla sig till #MeToo? Det är några av de frågor samtalet kommer att handla om.

 • 2018-01-18

  Tips på ny avhandling om svårigheten att överföra kunskap från utvecklingsprojekt

  Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. doktor i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling om hållbart utvecklingsarbete.

  Resultat från utvecklingsprojekt inom vård och omsorg rinner ofta ut i sanden istället för att tas tillvara och integreras i de permanenta offentliga organisationerna. Tanken med utvecklingsprojekt är ofta att bidra till hållbar och långsiktig utveckling för brukare, organisationer och anställda, så vad krävs för att projektresultat ska bidra till detta?

 • 2018-01-18

  Tips på ny avhandling om svårigheten att överföra kunskap från utvecklingsprojekt

  Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. doktor i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling om hållbart utvecklingsarbete.

  Resultat från utvecklingsprojekt inom vård och omsorg rinner ofta ut i sanden istället för att tas tillvara och integreras i de permanenta offentliga organisationerna. Tanken med utvecklingsprojekt är ofta att bidra till hållbar och långsiktig utveckling för brukare, organisationer och anställda, så vad krävs för att projektresultat ska bidra till detta?

 • 2018-01-18

  Anställda i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sina arbeten

  De blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

  Många företag och organisationer har anammat konceptet med öppna kontorslandskap där de anställda fått lämna sina egna kontor för att sitta tillsammans i stora öppna kontorslandskap. Vanliga argument för denna typ av investering är att skapa en kostnadseffektiv och flexibel arbetsmiljö som ska underlätta interaktion bland de anställda och leda till ökad prestation och produktivitet.

 • 2018-01-18

  Anställda i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sina arbeten

  De blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

  Många företag och organisationer har anammat konceptet med öppna kontorslandskap där de anställda fått lämna sina egna kontor för att sitta tillsammans i stora öppna kontorslandskap. Vanliga argument för denna typ av investering är att skapa en kostnadseffektiv och flexibel arbetsmiljö som ska underlätta interaktion bland de anställda och leda till ökad prestation och produktivitet.