Anders Lind, hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap