Meny

Nationalekonomi

Välkommen till ämnet nationalekonomi vid Karlstads universitet!

Nationalekonomi är studiet av hur vi hushåller med samhällets begränsade resurser, samt hur incitament påverkar vårt agerande. Inom mikroekonomin studeras enskilda marknader och hur bra eller dåligt dessa fungerar, samt potentiella lösningar till uppkomna problem. Inom makroekonomin studeras orsakerna till arbetslöshet, inflation och skuldkriser, och olika ekonomisk-politiska åtgärder för att kunna lösa sådana problem såväl som viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi. Vi erbjuder också ett ettårigt magisterprogram i nationalekonomi.  De flesta av kurserna ges både på svenska och på engelska.

Forskning

Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet bedrivs inom tillämpad välfärdsekonomi, beteendeekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Forskningen inom tillämpad välfärdsekonomi samlas under gruppen GAWA (Research Group for Applied Welfare Analysis) där forskningen framförallt handlar om metoder för samhällsekonomiska utvärderingar såväl som specificka ekonomiska utvärderingar av projekt eller interventioner inom områden som olycksrisker, hälso- och sjukvården, miljö, och transport.

Tipsa en vän Dela på Facebook Dela på Twitter Dela med andra