Björn Gu0

Sven N. Stenbäckstipendiat

Björn Guo, musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, tilldelas 2015 års Sven N. Stenbäcks stipendium.