Marskalk

Vill du delta i ett hedersamt uppdrag?

Vi efterlyser studenter som vill delta som marskalkar vid Akademisk högtid och examenshögtiden.