Kurser i Filmvetenskap

Filmvetenskap är studiet av rörlig bild, dess estetiska, kulturella, sociala och teknologiska historia. Till ämnet hör också medier såsom TV, video och Nya medier. Filmvetenskapen erbjuder också filmpraktikintegrerade kurser i dokumentärfilm, animation och klippning.
Filmens estetik och kultur är central i studiet av den moderna västerländska kulturen. Studier i filmvetenskap ger kompetenser i kunskapsförmedling om film och audiovisuell kultur och färdigheter i att kommunicera och tillämpa kunskap om rörlig bild. Filmvetenskap kan utgöra huvudområde i kandidat- och magisterexamen.