Kurser i Miljövetenskap

Miljöbranschen är i konstant tillväxt, och miljövetenskaplig kompetens behövs inom vitt skilda områden, både i Sverige och utomlands. För att lösa miljöproblem krävs genomtänkta strategier. Man måste förstå både hur och varför miljön skadas. Miljövetenskap vid Karlstads universitet är ett tvärvetenskapligt ämne, där miljöproblem och strategier för lösande av dessa problem belyses från olika perspektiv. Studenter i miljövetenskap får därför möta flera olika ämnen som grundläggande ekologi, naturvård, kulturmiljövård, miljökemi, statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia, filosofi och utvecklingsteori. Undervisningen i miljövetenskap omfattar föreläsningar, seminarier, fältarbete, studiebesök, exkursioner och självständiga, skriftliga uppgifter.