Kurser i Riskhantering

Ämnet riskhantering ger utbildningar inom två fokusområden - personsäkerhet och hantering av naturolyckor. De två områdena innebär studier som omfattar hela hotskalan från vardagsolyckor till stora olyckor eller katastrofer som inträffar sällan. Framtida klimatförändringar och en dynamisk samhällsutveckling skapar särskilda utmaningar, där riskhantering behöver integreras med klimatanpassning och hållbar utveckling. Oavsett fokusområde kräver riskhantering ett mångvetenskapligt angreppssätt, vilket återspeglas i våra kurser. Du kan läsa kurserna fristående eller följa vårt masterprogram Riskhantering i samhället, SARHS. Här förs de två områdena samman. Studierna lägger en grund för den praktiska riskhanteringen, som den planeras, struktureras och utförs inom olika sektorer och på olika nivåer i samhället. Ämnet kan passa studenter med olika inriktningar på sina studier och som fortbildning för yrkesverksamma. Kurserna ges i huvudsak på distans med möjlighet till flexibelt upplägg.