Kurser i Projektledning

I många organisationer är projektarbetsformen idag det normala sättet att arbeta, i andra något man gör allt oftare för att utveckla verksamheten.
Projekt finns av många olika slag, som att utveckla produkter, marknadsföra erbjudanden, effektivisera verksamhet, leverera stora kundorder eller genomföra evenemang. Projektledning skär tvärs över branscher och yrkesroller och handlar om samarbetande människor i alla slags moderna yrkesmiljöer.
Våra utbildningar i projektledning handlar om ledarskap i tillfälliga grupperingar; om att planera, leda och avsluta projekt; om att organisera hela verksamheter så att man bäst utnyttjar projektarbetsformen. De är inriktade på projekt i yrkesmässiga verksamheter.
Vi erbjuder fristående kurser på grundläggande nivå och ett ettårigt utbildningsprogram på avancerad nivå. Både fristående kurser och hela utbildningsprogrammet ges i olika former för att passa olika studiesituationer: dag- och kvällstid, hel- och halvfart, campus och distans. Vissa kurser ges också på engelska.
Vår syn på utbildning bygger på tydlig vetenskaplig förankring, nära koppling till de praktiska vardagssituationerna och en pedagogisk form anpassad till kursinnehåll.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.