Daniel Gäwerth, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad