Medarbetare

Sökresultat

13 resultat hittades

Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare
Conny Claesson Ordförande, dataskyddsombud
Kristina Eriksson Ledningsekreterare, sekreterare
Dan Guttke Biträdande universitetsdirektör, avdelningschef, t.f avdelningschef
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Stig Håkangård Senior rådgivare
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Birgitta Mc Ewen Universitetslektor, docent, associate professor science education, miljösamordnare
Niklas Nikitin Vice ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetsansvarig
Jannicke Oskarsson Arkivassistent
Ewa Persson Arkivassistent
Erivan Waysi Projektassistent, adm
Tore Zetterberg Internrevisionschef