Medarbetare

Sökresultat

145 resultat hittades

Christer Ahlberger Gästprofessor
Idris Ahmedi Universitetsadjunkt, programledare
Helen Alm Adjunkt
Peter Almerud Timlärare
Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Hans Axelsson Adjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Daniel Bergh Universitetslektor
Avit Kumar Bhowmik Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Anders Broman Universitetslektor, proprefekt
Marcus Börjesson Företagsdoktorand, adjunkt
Ervik Cejvan Timavlönad
Otfried Czaika Gästprofessor
Sören Dalevi Forskare, universitetslektor
Åsa Davidsson Doktorand
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Liselotte Englund Universitetslektor, prefekt