Medarbetare

Sökresultat

100 resultat hittades

Christer Ahlberger Gästprofessor
Idris Ahmedi Universitetsadjunkt
Peter Almerud Timlärare
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Stefan Backius Universitetslektor, studierektor, för masterprogrammet i historia
Daniel Bergh Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Anders Broman Universitetslektor, proprefekt
Olivia Cejvan Timlärare
Otfried Czaika Gästprofessor
Sören Dalevi Forskare, universitetslektor
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Christine Ericsson Universitetsadjunkt
Lina M Eriksson Universitetsadjunkt
Petter Falk Doktorand
Leo Fodérus Lektor
Anders Forsell Universitetslektor
Jessica Forssten Timlärare
Annika Fredén Universitetslektor
Mikael Granberg Föreståndare, professor, ämnesföreträdare
Anna Hulling Universitetsadjunkt