Medarbetare

Sökresultat

73 resultat hittades

Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Axel Berge Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Skyddsombud, universitetslektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Prefekt, universitetslektor, meriterad lärare
Michal Drechsler Universitetslektor
Martin Enmark Projektassistent forskning
Torgny Fornstedt Professor
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Tomas Forsberg Universitetsadjunkt
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Stefan Frodeson Universitetslektor
Emma Fryxelius Amanuens
Ulf Germgård Professor emeritus
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Professor
Amelie Grunditz Amanuens
Mikael Götlind Universitetsadjunkt
Abdul Haseeb Doktorand
Mozhgan Hashemzehi Doktorand, ledamot
Gunnar Henriksson Gästprofessor
Jakob Häggström Projektassistent, forskning
Pyry Hämäläinen Industridoktorand