Medarbetare

Sökresultat

80 resultat hittades

Alamin Abdulgadir Postdoktor
Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Tim Andersson Universitetsadjunkt
Per Andersson Gästlärare
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Anna Smedja Bäcklund Universitetslektor, studierektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Universitetslektor, meriterad lärare, prefekt
Michal Drechsler Universitetslektor
Daniel Ekbåge Doktorand
Martin Enmark Projektassistent forskning
Pia Eriksson Utvecklingsingenjör
Marcus Eriksson Universitetsadjunkt
Torgny Fornstedt Professor
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Tomas Forsberg Unviersitetsadjunkt
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Stefan Frodeson Universitetslektor
Ulf Germgård Timlärare
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Ebrahim Gozali Postdoktor
Karin Granström Universitetslektor, docent
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt