Medarbetare

Sökresultat

49 resultat hittades

Kotaiba Aal Doktorand
Pernille K Andersson Universitetslektor
Linda Bergkvist Universitetslektor, universitetslektor, programledare
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Carolina Camén Universitetslektor, phd, ämnesföreträdare
Per Echeverri Phd, universitetslektor
Marit Engen Postdoktor
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Phd, universitetslektor
Martin Fransson Universitetslektor
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator
Margareta Friman Professor, prorektor
Patrik Gottfridsson Phd, universitetslektor, ämnesföreträdare
Anders Gustafsson Professor
Ingrid Hansson Fakultetsadministratör
Lena Hansson Ekonom, fakultetsadministratör, administrator, fakultetsadministratör/prefektstöd, adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare
Mikael Johnson Universitetslektor, programledare, associate professor
Johan Kaluza Projektassistent forskning, universitetslektor
Jenny Karlsson Universitetslektor
Kaisa Koskela-Huotari Universitetsadjunkt
Per Kristensson Professor, föreståndare, ledamot
Chaoren Lu Doktorand
Katrin Lättman Doktorand, projektassistent, forskning
Nina Löfberg Universitetslektor