Medarbetare

Sökresultat

69 resultat hittades

Alexandra Argiroudaki utbildningshandläggare
Marie Arvenhav universitetsjurist
Claes Asker IT-strateg, ledamot och föredragande, ledamot
Åsa Bergenheim senior rådgivare
Sandra Berginge projektledare, administrativ
Annelie Berglind hälsopedagog
Stina Bergström studie- och karriärvägledare
Carolina Björn projektkoordinator, projektledare
Jesper Blomgren projektassistent
Thomas Bragefors utbildningshandläggare/examen, föredragande
Klas Brohagen verksamhetsutvecklare
Sofie Buskqvist studie- och karriärvägledare
Conny Claesson dataskyddsombud, universitetsjurist
Jenny Davidsson universitetsadjunkt, beteendevetare
June Lind Dverstorp studie- och karriärvägledare
Eva Einarsdotter studie- och karriärvägledare, studievägledare
Carina Eriksson internationell koordinator
Kristina Eriksson ledningsekreterare, sekreterare
Linda Eriksson utbildningshandläggare
Mia Fällström utbildningshandläggare/examen
Frida Gråsjö avdelningschef, ordförande
Eva Hallgren studie- och karriärvägledare
Linda Harkman utbildningshandläggare
Kristina Hellberg arkivarie