Medarbetare

Sökresultat

71 resultat hittades

Richard Aleryd Utbildningshandläggare
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare, registrator
Marie Arvenhav Universitetsjurist, ledamot
Claes Asker It-strateg, ledamot och föredragande, ledamot
Sandra Berginge Projektledare, administrativ
Annelie Berglind Hälsopedagog
Stina Bergström Studie- och karriärvägledare
Carolina Björn Projektkoordinator, projektledare
Jesper Blomgren Projektassistent
Thomas Bragefors Utbildningshandläggare/examen, föredragande
Klas Brohagen Verksamhetsutvecklare
Sofie Buskqvist Studie- och karriärvägledare
Conny Claesson Dataskyddsombud, universitetsjurist, ordförande
Lisa Dalgren Studie- och karriärvägledare
Jenny Davidsson Universitetsadjunkt, beteendevetare
June Lind Dverstorp Studie- och karriärvägledare
Marita Edlund-Ericson Kurator campus ingesund
Eva Einarsdotter Studie- och karriärvägledare, studievägledare
Carina Eriksson Internationell koordinator
Kristina Eriksson Ledningsekreterare, sekreterare
Linda Eriksson Utbildningshandläggare
Therese Eriksson Projektassistent, adm
Mia Fällström Utbildningshandläggare/examen
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande