Medarbetare

Sökresultat

33 resultat hittades

Karin Andersson E-handelssamordnare
Marit Askernäs Controller
Mona Björkstav Ekonomiassistent
Pia Brohagen Controller
Josefin Bruks E-handelssamordnare
Magnus Byman Verksamhetscontroller
Sofia Erhard Verksamhetscontroller
Anna Eriksson Ekonom
Elin Eriksson Ekonom
Ann Forsberg Ekonom
Dan Guttke Planeringschef , biträdande universitetsdirektör
Annika Hult Ekonom
Eva Jakobsson Ekonom
Erica Jansson Ekonomiassistent
Karin Nyman Ekonomiassistent
Claire Olsson Ekonomiassistent
Urban Ringsby Ekonom