Medarbetare

Sökresultat

32 resultat hittades

Karin Andersson E-handelssamordnare
Marit Askernäs Controller
Mona Björkstav Ekonomiassistent
Pia Brohagen Controller
Magnus Byman Verksamhetscontroller
Sofia Erhard Verksamhetscontroller
Anna Eriksson Ekonom
Elin Eriksson Ekonom
Ann Forsberg Ekonom
Dan Guttke Biträdande universitetsdirektör, administrativ chef, planeringschef
Annika Hult Ekonom
Erica Högberg Ekonomiassistent
Eva Jakobsson Ekonom
Karin Nyman Ekonomiassistent
Claire Olsson Ekonomiassistent
Urban Ringsby Ekonom
Maria Sand Controller