Medarbetare

Sökresultat

32 resultat hittades

Karin Andersson E-handelssamordnare
Marit Askernäs Controller
Mona Björkstav Ekonomiassistent
Pia Brohagen Controller
Magnus Byman Verksamhetscontroller
Sofia Erhard Verksamhetscontroller
Anna Eriksson Ekonom
Elin Eriksson Ekonom
Ann Forsberg Ekonom
Dan Guttke Planeringschef , biträdande universitetsdirektör, administrativ chef
Annika Hult Ekonom
Eva Jakobsson Ekonom
Erica Jansson Ekonomiassistent
Karin Nyman Ekonomiassistent
Claire Olsson Ekonomiassistent
Urban Ringsby Ekonom
Maria Sand Controller