Medarbetare

Sökresultat

16 resultat hittades

Andreas Alehed Utbildningssamordnare
Tobias Berger Projektassistent
Therése Broman Utbildningssamordnare
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Per Båvner Administrativ chef
Monica Evermark Föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör ruc
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Maria Jansdotter Samuelsson Universitetslektor, docent, chef, lärarutbildningens kansli, ledamot
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Maria Ottosson Internationell samordnare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Mikael Rydin Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Hanna Wirdegård Utbildningskoordinator, projekt fler vägar in i läraryrket
Helena Åhlin Vfu-handläggare