Medarbetare

Sökresultat

17 resultat hittades

Andreas Alehed Utbildningssamordnare
Linnéa Andersson Administrativ assistent
Tobias Berger Projektassistent
Therése Broman Utbildningssamordnare
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Jessica Eriksson Dekan, ordförande, universitetslektor
Monica Evermark Föreståndare, föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör, utbildningsadministratör ruc
Tony Ingemarsson Utbildningssamordnare
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Johan Lundh Administrativ chef
Mia Olsson Vfu-handläggare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Nina Thelander Prodekan, vice ordförande, universitetslektor
Helena Åhlin Vfu-handläggare