Medarbetare

Sökresultat

20 resultat hittades

Andreas Alehed Utbildningssamordnare
Linnea Andersson Administrativ assistent
Tobias Berger Projektassistent
Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare
Therése Broman Utbildningssamordnare
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Jessica Eriksson Dekan, ordförande, universitetslektor
Monica Evermark Föreståndare, föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör, utbildningsadministratör ruc
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Johan Lundh Administrativ chef
Mia Olsson Vfu-handläggare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Ropak Sandy Administrativ assistent
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Nina Thelander Prodekan, vice ordförande, universitetslektor
Hanna Wirdegård Utbildningshandläggare, utbildningskoordinator
Helena Åhlin Vfu-handläggare