Medarbetare

Sökresultat

11 resultat hittades

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg, informationssäkerhetsansvarig
Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare, examen
Conny Claesson Ordförande, dataskyddsombud
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Jakob Harnesk Biblioteksdirektör, ledamot
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Mats Möller It-chef, ledamot
Niklas Nikitin Vice ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetsansvarig
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig, ledamot
Lotta Utterberg Sekreterare, forskningshandläggare