Medarbetare

Sökresultat

19 resultat hittades

Elisabeth Berg Uppdragskoordinator
Tim Björk Vice ordförande
Erik Diaz Milla Studentombud
Johan Eriksson Kommunikatör
Cristoffer Forssander Universitetspräst
Martin Gustafsson Kanslichef
Kerstin M Haraldsson Kommunikatör
Johan Heder Politisk sekreterare
Camilla Johannesson Enhetschef, vd
Maria Josteus Utbildningshandläggare
Julia Linder Studiesocialt ansvarig
Mona Nordin Ekonom
Anneli Sandberg Universitetspastor
Nina Sundberg Uppdragskoordinator
Pia Sundgren-Storm Uppdragskoordinator
Barsha Yilmaz tillförordnad ordförande