Medarbetare

Sökresultat

22 resultat hittades

Anders Österberg Universitetsadjunkt
Anders Olsson Universitetsadjunkt
Anna Sundkvist Universitetsadjunkt
Caroline Bhowmik Projektassistent forskning
Eleanor Lundman Universitetsadjunkt
Emil Mörk Universitetsadjunkt
Gabriel Bladh Professor
Ingrid Grosse Universitetslektor
Johanna Sälgeback Fakultetsadministratör
Kamilla Lundborg Universitetsadjunkt, programledare
Madelene Ingström Universitetsadjunkt
Michael Walkert Universitetsadjunkt
Niclas Modig Studierektor
Roger Olsson Universitetslektor, ämnesföreträdare
Sara Blanck Universitetsadjunkt
Stefan Backius För Masterprogrammet i historia
Victoria Williamsson Universitetsadjunkt