Medarbetare

Sökresultat

37 resultat hittades

Helen Alm Adjunkt
Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Avit Kumar Bhowmik Universitetslektor
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Marcus Börjesson Företagsdoktorand, adjunkt
Åsa Davidsson Doktorand
Liselotte Englund Universitetslektor, prefekt
Henric Ernstson Adjunkt
Tonje Grahn Universitetslektor
Kristin Gustafsson Universitetsadjunkt, programledare miljö och säkerhet
Johanna Gustavsson Universitetsadjunkt
Sven Halldin Senior professor
Max Hansson Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Beatrice Hedelin Universitetslektor
Robin Holmberg Doktorand
Hilde Ibsen Universitetslektor
Magnus Johansson Forskare, universitetslektor, programledare, studierektor, docent
Mikael Karlsson Universitetslektor
Jenni Koivisto Adjunkt, universitetsadjunkt
Syed Moniruzzaman Universitetslektor
Finn Nilson Universitetslektor, docent, föreståndare