Medarbetare

Sökresultat

29 resultat hittades

Tim Andersson Universitetsadjunkt
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Daniel Ekbåge Doktorand
Marcus Eriksson Universitetsadjunkt
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Stefan Frodeson Universitetslektor
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Universitetslektor, docent
Christer Gustavsson Universitetslektor, adjungerad
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Rasika Lasanthi Kudahettige Nilsson Projektassisten, forskning
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Doktorand
Ali Mohammadi Universitetslektor
Bengt Månsson Professor
Lars Nilsson Professor, vice ordförande, programledare
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör
Roger Renström Universitetslektor, docent, ledamot
Kamal Rezk Universitetslektor
Maria Sandberg Universitetslektor
Simon Saxegård Doktorand
Workson Siwale Doktorand