Medarbetare

Sökresultat

24 resultat hittades

Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, programledare
Lena Brunzell Skyddsombud, universitetslektor
Farinaz Ebrahimian Postdoktor
Stefan Frodeson Docent, prefekt, universitetslektor
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Professor
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Timanställd
Ali Mohammadi Universitetslektor, studierektor
Maria Myhrman Fakultetsadministratör
Bengt Månsson Professor
Liv Offermanns Projektassistent, forskning
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör
Roger Renström Ledamot, universitetslektor, docent
Kamal Rezk Studierektor, universitetslektor
Maria Sandberg Universitetslektor, ämnesföreträdare
Simon Saxegård Doktorand
Workson Siwale Doktorand
Magnus Ståhl Programledare, universitetslektor, docent
Fredrik Wikström Professor
Helén Williams Universitetslektor, docent
Martyna Zywalewska Doktorand