Medarbetare

Sökresultat

28 resultat hittades

Tim Andersson Universitetsadjunkt
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Samieh Eskandari Projektassistent, forskning
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Stefan Frodeson Universitetslektor
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Universitetslektor, docent
Christer Gustavsson Universitetslektor, adjungerad
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Rasika Lasanthi Kudahettige Nilsson Projektassisten, forskning i kemiteknik
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Doktorand
Ali Mohammadi Universitetslektor
Bengt Månsson Professor
Lars Nilsson Professor, vice ordförande, programledare
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör
Roger Renström Universitetslektor, docent, ledamot
Kamal Rezk Universitetslektor
Maria Sandberg Universitetslektor
Simon Saxegård Doktorand
Workson Siwale Doktorand
Magnus Ståhl Universitetslektor, docent, programledare