Medarbetare

Sökresultat

24 resultat hittades

Tim Andersson Universitetsadjunkt
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Skyddsombud, universitetslektor
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Stefan Frodeson Universitetslektor
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Professor
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Doktorand
Ali Mohammadi Universitetslektor, studierektor
Bengt Månsson Professor
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör
Roger Renström Ledamot, universitetslektor, docent
Kamal Rezk Universitetslektor
Maria Sandberg Universitetslektor
Simon Saxegård Doktorand
Workson Siwale Doktorand
Magnus Ståhl Universitetslektor, docent, programledare
Fredrik Wikström Professor
Helén Williams Universitetslektor, docent
Martyna Zywalewska Doktorand