Medarbetare

Sökresultat

31 resultat hittades

Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Nick Dimitrievski Universitetslektor i skatterätt
Håkan Gustafsson Professor i allmän rättslära
Jonas Hellberg Universitetslektor i civilrätt
Germaine Hillerström Universitetsadjunkt, universitetsadjunkt i civilrätt
Ann-Christine Hjelm Universitetslektor
Fredrik Hjorth Doktoranddoktorand i processrätt
Cyril Holm Universitetsadjunkt i allmän rättslära
Johan Holmgren Doktorand i straffrätt
Anders Hultqvist Professor i finansrätt, programledare
Mats Höglund Universitetslektor i skatterätt
Emma Johansson Amanuens
Linus Karlsson Gästlärare
Marie Karlsson Tuula Professor i civilrätt, programledare
Karin Johanna Lidgren Gästföreläsare
Peter Lillieh Universitetsadjunkt i offentlig rätt
Bengt Lindell Professor i processrätt
Sebastian Lindroos-Moll Universitetslektor i civilrätt
Leif Lönnqvist Universitetsadjunkt i civilrätt, studierektor
Carl Magnusson Amanuens
Katak Malla Gästföreläsare
Stefan Olsson Lärarrepresentant, professor i finansrätt, ämnesföreträdare
Andreas Prochazka Universitetsadjunkt i civilrätt
Lena Rebane Gästföreläsare
Catarina Rohlin-Arnesson Fakultetsadministratör