Medarbetare

Sökresultat

32 resultat hittades

Christer Ahlberger Gästprofessor
Rolf Ahlzén Universitetslektor, ledamot
Daniel Alsarve Handledare
Stefan Backius Universitetslektor, studierektor, programledare
Helén Bergman Timanställd
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
Hans Hulling Doktorand
Bengt Jakobsson Lärare
Kenneth Larsson Universitetsadjunkt
Ola Lindholm Lärare
Jan Löfgren Timanställd
Åsa Melin Doktorand
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Hans Olofsson Universitetsadjunkt, doktorand
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Jon Räftegård Timanställd
Johan Samuelsson Forskare, universitetslektor, docent
Berith Sande Timanställd
Kenneth Sandelin Universitetsadjunkt, doktorand
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor
Mikael Svanberg Universitetslektor, lärarrepresentant