Medarbetare

Sökresultat

33 resultat hittades

Christer Ahlberger Gästprofessor
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Helén Bergman Timanställd
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
Magnus Hakala Lärare
Ulrik Holmberg Projektmedarbetare, doktorand
Hans Hulling Doktorand
Ellinor Klockare Projektassistent, forskning, fakultetsadministratör
Ola Lindholm Lärare
Jan Löfgren Timanställd
Åsa Melin Doktorand, ledamot
Kristin Mikalsen Doktorand
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Hans Olofsson Universitetsadjunkt, doktorand
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Jon Räftegård Timanställd
Johan Samuelsson Forskare, universitetslektor, docent
Berith Sande Timanställd
Kenneth Sandelin Timlärare
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor