Medarbetare

Sökresultat

30 resultat hittades

Christer Ahlberger Gästprofessor
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
Hans Hulling Doktorand
Susanne Liljedahl Doktorand
Ola Lindholm Lärare
Jan Löfgren Timanställd
Åsa Melin Doktorand
Kristin Mikalsen Doktorand
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Hans Olofsson Universitetsadjunkt, doktorand
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Jon Räftegård Timanställd
Johan Samuelsson Forskare, universitetslektor, docent
Berith Sande Timanställd
Kenneth Sandelin Universitetsadjunkt, doktorand
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor
Mikael Svanberg Universitetslektor, lärarrepresentant
Rebecca Svärd Lärare
Annica Säwström Fakultetsadministratör
Per Thorén Universitetsadjunkt