Medarbetare

Sökresultat

29 resultat hittades

Christofer Axelsson Lärare adjungerad, universitetsadjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Caroline Bhowmik Projektassistent forskning, projektassistent, forskning
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
Henrik Friberg Universitetsadjunkt
KG Hammarlund Handledare
Carl Holmberg Lektor
Ulrik Holmberg Doktorand
Maria Å Johansson Doktorand
Maria Jonsson Adjungerad lärare, lärare adjungerad
Åsa Melin Studierektor, universitetsadjunkt
Kristin Mikalsen Doktorand
Davor Mujezinovic Postdoktor
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Nathalie Popa Postdoktor
Sofia Röjder Fakultetsadministratör
Johan Samuelsson Forskare, professor
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor
Mikael Svanberg Lärarrepresentant, universitetslektor