Medarbetare

Sökresultat

19 resultat hittades

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg, informationssäkerhetsansvarig
Sandra Berginge Projektledare, administrativ
Carolina Björn Projektkoordinator, projektledare
Jesper Blomgren Projektassistent
Conny Claesson Dataskyddsombud, universitetsjurist, ordförande
Emma Engh Universitetsjurist
Carina Eriksson Internationell koordinator
Kristina Eriksson Ledningsekreterare, sekreterare
Therese Eriksson Projektassistent, adm
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Stig Håkangård Senior rådgivare
Caroline Ingman Universitetsjurist
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Linnéa McCann Upphandlare
Niklas Nikitin It-säkerhetssamordnare, vice ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud, biträdande informationssäkerhetsansvarig
Jannicke Oskarsson Projektassistent administration
Ewa Persson Arkivassistent
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig, ledamot
Eva Rendahl Universitetsjurist