Medarbetare

Sökresultat

5 resultat hittades

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg
Conny Claesson Ordförande, dataskyddsombud
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Niklas Nikitin Vice ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetsansvarig