Medarbetare

Sökresultat

33 resultat hittades

Karin Mannerstedt Berg Gästlärare
Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Nick Dimitrievski Universitetslektor i skatterätt
Martha Gurmu Gästföreläsare
Håkan Gustafsson Professor i allmän rättslära
Jonas Hellberg Universitetslektor i civilrätt
Germaine Hillerström Universitetsadjunkt, universitetsadjunkt i civilrätt
Ann-Christine Hjelm Universitetslektor
Fredrik Hjorth Doktoranddoktorand i processrätt
Cyril Holm Universitetsadjunkt i allmän rättslära
Johan Holmgren Doktorand i straffrätt
Anders Hultqvist Professor i finansrätt, programledare
Mats Höglund Universitetslektor i skatterätt
Marika Jonsson Fakultetsadministratör
Linus Karlsson Amanuens
Marie Karlsson Tuula Professor i civilrätt, programledare
Karin Johanna Lidgren Gästföreläsare
Peter Lillieh Universitetsadjunkt i offentlig rätt
Bengt Lindell Professor i processrätt
Sebastian Lindroos-Moll Universitetslektor i civilrätt
Leif Lönnqvist Universitetsadjunkt i civilrätt, studierektor
Carl Magnusson Amanuens
Katak Malla Gästföreläsare
Stefan Olsson Lärarrepresentant, professor i finansrätt, ämnesföreträdare
Andreas Prochazka Universitetsadjunkt i civilrätt