Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Betyg och bedömning - musiklärare

Biologi examensarbete

Biologi i praktiken

Den nya politiska historien

Det mångfacetterade kulturarvet

Ekonomistyrning II

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6)

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6)