Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Självständigt arbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet II

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II

Svenska som främmande språk III

Svenska som främmande språk IV

Svenska som främmande språk i tal och skrift

Svenskan i tvärspråklig belysning

Tvåspråkig utveckling

Undervisa i modersmål