Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Digitala medier och webbpublicering

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Further Studies in Politics

Företagande inom turism

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Kommunikation och digitalisering av turism

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Masteruppsats i statsvetenskap

Miljöpolitik