Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Aspects of Sweden

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Innehåll, arbetssätt och bedömning

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap

Migration, kultur och kommunikation

Miljöpolitik