Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap

Miljöpolitik

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politikvetenskaplig metod, analys och självständigt forsknings- och utredningsarbete