Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Aspects of Sweden

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Further Studies in Politics

Försöksplanering

Försöksplanering I

Genus och politik - teori och metodologi

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Innehåll, arbetssätt och bedömning

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till SPSS