Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik