Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska III: Spaniens historia och kultur

Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet

Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria

Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori, litteraturhistoria, historia och kultur

Spanska för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet

Spanska för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45). Ingår i Lärarlyftet II

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

Spanska med didaktisk inriktning 1

Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan

Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan

Spanska med didaktisk inriktning 3

Spanska med didaktisk inriktning 3, gymnasieskolan

Spanska med didaktisk inriktning 4

Spanska med didaktisk inriktning, grundskolans årskurs 7-9, 31-45 hp