Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att åldras i Sverige

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Organisering, interaktion och samhälle

Samhällsvetenskapliga metoder

Sociologi IV, Examensarbete

Sociologi V Examensarbete

Sociologiska teorier

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska III: Spaniens historia och kultur

Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet

Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria

Spanska, Nybörjarkurs 1

Spanska, Nybörjarkurs 2