Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning

Individ, grupp och familj

Individen i samhället

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Juridik för det sociala arbetet

Kompetensutveckling inom LSS-området

Kurs för komplettering av social omsorgsexamen till socionomexamen

Lagstiftning och dokumentation för boenden för ensamkommande barn och unga

Ledning och administration i socialt arbete

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk