Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Aspects of Sweden

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Further Studies in Politics

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Genus och politik - teori och metodologi

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp