Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap