Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Samhällskunskap 4

Samhällskunskap II med didaktisk inriktning

Samhällskunskap III med didaktisk inriktning

Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Samhällskunskap med didaktisk inriktning