Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Företagande inom turism

Hantering av komplexa miljörisker

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning

Klimatanpassning och riskreducering

Kommunikation och digitalisering av turism

Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling

Konsumenten som miljöaktör I

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Marknadsföring och kommunikation inom turism