Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Klimatanpassning och riskreducering

Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljökonsekvensbeskrivning: fortsättningskurs

Miljörättvisa och hållbar utveckling

Miljövetenskap - magisterarbete

Organisering, interaktion och samhälle

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I, Sociologi

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Riskhantering - Magisterarbete

Riskhantering - Masterarbete