Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljörättvisa och hållbar utveckling

Miljövetenskapens grunder

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Riskhantering - Magisterarbete

Riskhantering - Masterarbete

Riskperception och riskkommunikation

Teoribildning inom riskhantering

Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker