Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Further Studies in Politics

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap

Miljöpolitik