Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Organisation, grupprocesser och projektledning

Organisering, interaktion och samhälle

Projektledning och metoder för kommunikation

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I, Sociologi

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I